سند تاریخی درباره حیف و میل بیت المال در جشن هنر شیراز

سند تاریخی درباره حیف و میل بیت المال در جشن هنر شیراز

جشن هنر شیراز که با هدف و رویکرد ضد دینی توسط فرح پهلوی عملیاتی شده بود، سالانه بودجه زیادی را صرف دست اندرکاران داخلی و خارجی برگزاری مراسم می نمود. در این سند نامه رضا قطبی مبنی بر تایید دریافت 5000000 ریال دارائی جشن هنر شیراز از طرف فرح پهلوی را مشاهده می کنیم.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

جشن هنر شیراز که با هدف و رویکرد ضد دینی توسط فرح پهلوی عملیاتی شده بود، سالانه بودجه زیادی را صرف دست اندرکاران داخلی و خارجی برگزاری مراسم می نمود. در این سند نامه رضا قطبی مبنی بر تایید دریافت 5000000 ریال دارائی جشن هنر شیراز از طرف فرح پهلوی را مشاهده می کنیم.

 

حیف و میل در جشن هنر

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •