سبک غذا خوردن و لباس پوشیدن عجیب ناصرالدین شاه

سبک غذا خوردن و لباس پوشیدن عجیب ناصرالدین شاه

در میان شاهان قاجار تردیدی نیست که باید ناصرالدین شاه را سالم ترین و سرخوش ترین آنها دانست. گفته می شود ناصرالدین شاه از قوای جسمانی و سلامت بدنی بسیار مطلوبی برخوردار بوده و اگر توسط گلوله میرزا رضا کرمانی کشته نمی شد تا چند دهه دیگر می توانست با سلامتی کامل پادشاهی کند. عین السلطنه درباره سبک زندگی جالب ناصرالدین شاه در جلد اول روزنامه خاطراتش می نویسد . . .

 کافه تاریخ- سایت تاریخی

 

در میان شاهان قاجار تردیدی نیست که باید ناصرالدین شاه را سالم ترین و سرخوش ترین آنها دانست. گفته می شود ناصرالدین شاه از قوای جسمانی و سلامت بدنی بسیار مطلوبی برخوردار بوده و اگر توسط گلوله میرزا رضا کرمانی کشته نمی شد تا چند دهه دیگر می توانست با سلامتی کامل پادشاهی کند. عین السلطنه درباره سبک زندگی جالب ناصرالدین شاه در جلد اول روزنامه خاطراتش می نویسد:
«همه چیز را داخل هم میل می فرمودند و از تداخل ابداً اجتناب نمی کردند. الان ناهار میل فرموده بودند نیم ساعت دیگر هندوانه، بستنی، خربزه می خوردند. مزاج شاه حکایت غریبی است. ظن اغلب مردم و غالب اطباء است که هر آینه به شاه گلوله نزده بودند سی سال بلکه چهل سال تمام به همین قوت مزاج باقی می میاندند. از وقت تیر خوردن تا ساعت سه از شب رفته بدن گرم بود و خون می آمد. خود این دلیلی واضح است که این بنیه و مزاج یقیناً تا چهل سال دیگر تحلیل نمی رفت و باقی بود. سواری زیاد می فرمودند. راه خیلی می رفتند. لباس خز و سنجاب در تمام سال بر تن می فرمودند. زمستان نزدیک آتش و اطاق گرم هرگز نمی نشستند اما قریب پانزده بیست تکه لباس روی هم می پوشیدند، از پیراهنهای کلک و ترمه و پوست و غیره. قوای شاه ابداً با روز جوانی فرقی نکرده بود. کدام جوان می تواند در تمام سال شبی با یک زن و دو زن صحبت کند. هیچ پادشاهی و هیچ سلانی از اول دنیا تاکنون به مثل او عیشی و راحتی نکرد. یک ساعت راحتی و سلامت مزاج او با تمام عمر خسرو پرویز و هارون الرشید و مامون برابر بود.»


منبع: روزنامه خاطرات عین السلطنه، جلد اول، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، ص 946

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •