پخش تصنیف «شمسی کوره» از رادیو برای تحقیر شمس

پخش تصنیف «شمسی کوره» از رادیو برای تحقیر شمس

افتخار بردن عروس به کاخ مرمر که مراسم عقد و عروسی در آنجا انجام می گرفت نصیب شمس شد، ولی اشراف هم در آخرین لحظه زهر خود را ریخت....

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

رقابت میان زنان دربار در دوره پهلوی بسیار زیاد بود.  آنقدر که گاهی جامعه و حتی اطرافیان را معذب می کرد. جالب اینکه گاهی این رقابتها باعث می شد یک عضو خاندان سلطنت در میان مردم تمسخر گرفته می شد:

«افتخار بردن عروس به کاخ مرمر که مراسم عقد و عروسی در آنجا انجام می گرفت نصیب شمس شد، ولی اشراف هم در آخرین لحظه زهر خود را ریخت و در یک تصنیف عامیانه که همان روز از رادیو پخش شد و نام «شمسی کوره» در آن تکرار می شد، شمس مورد تحقیر قرار گرفت. البته اشرف هرگز مسئولیت این کار را به گردن نگرفت، ولی با توجه به روابط نزدیک اشرف و رزم آرا نخست وزیر وقت و نفوذ او در تشکیلات رادیو بعید نیست این شیطنت از او ناشی شده باشد.»

 

منبع: محمد طلوعی، زیبای تنها: سرگذشت و سرنوشت غم انگیز ثریا اولین و آخرین عشق شاه، تهران، نشر علم، 1384،ص 50-51

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •