مردی که از تماس با اروپائیان دوری می¬جست

مردی که از تماس با اروپائیان دوری می¬جست

بسیاری تلاش می کنند تا با بیان این نکته که سفارت انگلستان تمایل به پناه دادن به شیخ فضل الله نوری داشته است، او را شخصیتی معرفی کنند که با حمایت از استبداد محمدعلی شاه، منافع روسیه در ایران را تامین می کند. اما واقعیت چیزی غیر از این است. شیخ فضل الله نه طرفدار محمدعلی شاه بوده و نه طرفدار روسیه. جرج چرچیل (مدیر اداره ی شرقی سفارت انگلیس در عصر مشروطه) در گزارش به لندن از وی به عنوان "یکی از مجتهدین طراز اول تهران" یاد می کند که "از تماس با اروپاییان احتراز می جوید....

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بسیاری تلاش می کنند تا با بیان این نکته که سفارت انگلستان تمایل به پناه دادن به شیخ فضل الله نوری داشته است، او را شخصیتی معرفی کنند که با حمایت از استبداد محمدعلی شاه، منافع روسیه در ایران را تامین می کند. اما واقعیت چیزی غیر از این  است. شیخ فضل الله نه طرفدار محمدعلی شاه بوده و نه طرفدار روسیه:

«اصولا شیخ در طول زندگی از ارتباط و اختلاط با بیگانگان پرهیز داشت و جرج چرچیل (مدیر اداره ی شرقی سفارت انگلیس در عصر مشروطه) در گزارش به لندن از وی به عنوان "یکی از مجتهدین طراز اول تهران" یاد می کند که "از تماس با اروپاییان احتراز می جوید و از گفتگو با آنان سر باز می زند"از این گذشته موارد متعددی در حیات سیاسی شیخ وجود دارد که او مستقیم و غیر مستقیم با مطامع استعماری روسیه (و حتی با موجودیت همین بانک استقراضی) به مقابله برخاسته است که در این زمینه موارد زیر درخور ذکر است: الف) چاپ و انتشار فتوای میرزا شیرازی در سال 1306 ق مبنی بر خطر ورود کالاهای خارجی (از جمله قند روسی) به ایران و لزوم مقابله با آن. ب) تلاش مجدانه جهت براندازی حکومت امین السلطان صدراعظم "روس فیل"مظفرالدین شاه که دستش به گرفتن دو  وام سنگین از روسها تزاری آلوده بود.»

 

منبع: علی ابوالحسنی، کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1385، چاپ سوم، ص 67-68

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •