نقش شمس و اشرف در مسمومیت ثریا

نقش شمس و اشرف در مسمومیت ثریا

ثریا، همسر دوم شاه عمدتا بیمار بود. آنقدر که به تدریج صدای مادر و خواهران شاه در آمد. جالب اینکه در اطراف بیماری ثریا شایعات زیادی نیز ایجاد شد. شایعاتی که بر مبنای آن می شد اختلافات درونی دربار را دریافت. شایعاتی که گاهی عمق اختلاف درون خاندان سلطنت را نشان می دهد . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

ثریا، همسر دوم شاه عمدتا بیمار بود. آنقدر که به تدریج صدای مادر و خواران شاه در آمد. جالب اینکه در اطراف بیماری ثریا شایعات زیادی نیز ایجاد شد. شایعاتی که بر مبنای آن می شد اختلافات درونی دربار را دریافت. شایعاتی که گاهی عمق اختلاف درون خاندان سلطنت را نشان می دهد:

«ثریا در پایان سومین هفته نامزدی، پس از بازگشت از اسب سواری با شاه دچار تب و لرز شدیدی می شود. داروهای مسکن و رختخواب گرم و استراحت تاثیری در پایین آوردن تب او نمی کند و روز بعد با تب بیش از چهل درجه به حال اغما می افتد. شاه به عیادت او می آید. بهترین پزشکان تهران بر بالین او حاضر می شوند، ولی معالجات اثری نمی بخشد و حال او روز بروز بدتر می شود. خبر بیماری ثریا در شهر می پیچد و همراه آن شایعه ای نیز دهان به دهان نقل می شود که: اشرف خواهر شاه که دختر دیگری را برای شاه در نظر گرفته ثریا را مسموم کرده است! شایعه بی اساس است. اشرف از شنیدن این شایعه که تلفنی به گوش او می رسانند شوکه می شود و نزد شاه می رود و می گوید: این کار شمس است... این شایعه دروغ را او سر زبانها انداخته است تا مرا ضایع کند...!»

 

منبع: محمد طلوعی، زیبای تنها: سرگذشت و سرنوشت غم انگیز ثریا اولین و آخرین عشق شاه، تهران، نشر علم، 1384، ص 46-47

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •