رشوه ای که ساعد برای شناسایی اسرائیل گرفت

رشوه ای که ساعد برای شناسایی اسرائیل گرفت

زمانی که سخن از رشوه گرفتن رجال و دولتمردان ایرانی به میان می آید، ناخواسته به یاد قراردادهایی چون رویتر و یا قرارداد 1919 می افتیم. در صورتی در کشور ما در دوره بعد نیز این روال ادامه یافت و من جمله ساعد مراغه ای برای شناسایی اسرائیل رشوه دریافت کرد . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

زمانی که سخن از رشوه گرفتن رجال و دولتمردان ایرانی به میان می آید، ناخواسته به یاد قراردادهایی چون رویتر و یا قرارداد 1919 می افتیم. در صورتی در کشور ما در دوره بعد نیز این روال ادامه یافت و من جمله ساعد مراغه ای برای شناسایی اسرائیل رشوه دریافت کرد:

«ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه درباره شناسایی اسرائیل توسط دولت ایران برای اولین بار فاش می سازد که اسرائیل شناسایی خود را با پرداخت مبلغ 400000 دلار به ساعد مراغه ای به دست آورد. پیگیری مذاکرات نمایندگان مجلس ادعای شوکراس را تائید می کند. یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی به نام اسلامی در جلسه 16 تیر 1330 از باقر کاظمی وزیر امور خارجه در مورد مساله لیره هایی که ساعد به عنوان رشوه برای برقرای رابطه با اسرائیل دریافت کرد سوال می کنند و از او می خواهد که پیگیر موضوع باشد. باقر کاظمی متقابلا قول می دهد که به این امر در اسرع وقت رسیدگی کند.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •