سندی درباره حمایت کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا از قیام 15 خرداد

سندی درباره حمایت کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا از قیام 15 خرداد

در این سند قطعنامه دومین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا مشتمل بر تقدیر از قیام 15 خرداد و محکوم نمودن محمدرضا پهلوی در واقعه مذکور ، درخواست آزادی زندانیان سیاسی ، ... را مشاهده می نماییم.

کافه تاریخ- سند تاریخی

در این سند قطعنامه دومین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا مشتمل بر تقدیر از قیام 15 خرداد و محکوم نمودن محمدرضا پهلوی در واقعه مذکور ، درخواست آزادی زندانیان سیاسی ، ... را مشاهده می نماییم.

 

 

حمایت کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا از قیام 15 خرداد

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •