ایرانیها چگونه با تئاتر آشنا شدند؟

ایرانیها چگونه با تئاتر آشنا شدند؟

بسیاری از قالبهای هنری امروزی که در ایران رایج است، مدتها پیش از غرب وارد ایران شد و ایرانیان بر اساس هوش و استعداد ذاتی خود از آنها سود جستند. سینما و تئاتر از آن جمله اند. اما ایرانیها چگونه با تئاتر آشنا شدند؟ . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

بسیاری از قالبهای هنری امروزی که در ایران رایج است، مدتها پیش از غرب وارد ایران شد و ایرانیان بر اساس هوش و استعداد ذاتی خود از آنها سود جستند. سینما و تئاتر از آن جمله اند. اما ایرانیها چگونه با تئاتر آشنا شدند؟

«اولین آشنایی ایرانیان با تئاتر غرب به نخستین مسافرین فرنگ و مشاهدات اولین تحصیل کردگان ایرانی در فرنگ باز می گردد. آنان شرح مشاهدات خود را در سفرنامه های خویش آورده اند و با استناد به آنها می توان گفت که نخستین مواجهه ایرانیان با تئاتر غربی نه از طریق متون نمایشی بلکه از طریق تماشا و تماشاخانه بوده است یعنی از طریق مشاهده نمای ها و صحنه و نه مطالعه آثار مکتوب نمایشی، از همین رو رشد و گسترش تئاتر در ایران راه و مسیر متفاوتی را در پیش می گیرد...»

 

منبع: محمدرضا پولاوند، کافه نادری، تهران، انتشارات منوچهری، 1390، ص 95

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •