ادعای «خاص» عین السلطنه درباره ضارب ناصرالدین شاه

ادعای «خاص» عین السلطنه درباره ضارب ناصرالدین شاه

عین السلطنه در کتاب خاطرات خود (روزنامه خاطرات) در بخش پایانی جلد اول کتاب با اشاره به شخصیت قاتل شرح ماجرای قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم می پردازد . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

عین السلطنه در کتاب خاطرات خود (روزنامه خاطرات) در بخش پایانی جلد اول کتاب با اشاره به شخصیت قاتل شرح ماجرای قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانیدر حرم حضرت عبدالعظیم می پردازد:

« . . . میرزا رضا یا سید رضا کرمانی که سابقاً محترم بود و وقتی استیفای کرمان را داشت دو سال قبل جزء بابیها گرفتار شده بود و قزوین بردند و شش ماه در خانه صدراعظم متحصن یا حبس بود بعد مرخص شده در حضرت عبدالعظیم در میان بین الحرمین یعنی فاصله و دالان بین حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه چادر و چاقچور کرده ایستاده است. اعلیحضرت در ساعت چهار و نیم یا پنج از دسته گذشته به زیارت رفته وقت عبور از آن دالان شخص میرزا رضا با چادر و چاقچور آنجا نشسته بوده کسی او را مزاحم نشده شاه که می گذرد یک مرتبه بلند شده یک تیر طبانچه خالی می کند. تیر دوم صدراعظم که برابر شاه بوده زیر دست او زده سر طبانچه بالا شده به طاق می خورد و فورا دستگیر می شود. شاه همانجا افتاده بعد صح را قرق کرده کالسکه شاه را دم صحن آورده سوار می کنند. صدراعظم و یک نفر دیگر هم در کالسکه نشست شاه را به عجله تمام شهر می آورند. حیایت تخت مرمر را خلوت کرده کالسکه دستی شاه را که مال مرحوم معتمدالدوله بود و آدم می کشد و اغلب شاه سوار شده در باغ می کشیدند آورده سوار کرده و به باغ و همان عمارت داخل می کنند و گلوله طبانچه از ران تا ناف، معلوم نشد به کجا خورده همین قدر است که از ران پایین تر و از ناف بالاتر نخورده.»

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •