طومار درخواست مردم  و علما از حکومت مشروطه برای برخورد با بی حجابی زنان

طومار درخواست مردم و علما از حکومت مشروطه برای برخورد با بی حجابی زنان

عریضه مردم تهران و علما ... به محمدولی خان سپهسالار اعظم و هیات وزراء در خصوص لزوم رعایت و حفظ شئون اسلامی و جلوگیری از پوشش غیر معمول زنان ، فروش مسکرات و غیره

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

عریضه مردم تهران و علما ... به محمدولی خان سپهسالار اعظم و هیات وزراء در خصوص لزوم رعایت و حفظ شئون اسلامی و جلوگیری از پوشش غیر معمول زنان ، فروش مسکرات و غیره 

 

درخواست علما و مردم از حکومت مشروطه برای برخورد با بی حجابی

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •