گلایه عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند!

گلایه عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند!

اسدالله علم در یادداشت مربوط به بیستم اردیبهشت ماه سال 1352 درباره انتقاد عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند می نویسد . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

اسدالله علم در یادداشت مربوط به بیستم اردیبهشت ماه سال 1352 درباره انتقاد عبدالرضا پهلوی از خساست ملکه هلند می نویسد:

«. . . .عریضه از پاریس والاحضرت عرض کرده بود، دادم ملاحظه فرمودند. مطلب خنده داری داشت که شاهنشاه پس از قرائت نامه به من فرمودند. فرمودند عبدالرضا و زنش مهمان ملکه هلند بوده اند. نوشته است پس از شام گرسنه به خانه برگشتیم. از بس کِنِس هستند. در صورتی که نصف واشینگتن متعلق به این خانواده است، علاوه بر ثروتی که در خود هلند و اروپا و جاهای دیگر دارند . . .»

 

منبع: یادداشتهای علم، جلد سوم، با ویرایش علینقی عالیخانی، صص 43-42

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •