سند تاریخی/ مظلوم نمایی بهاییان!

سند تاریخی/ مظلوم نمایی بهاییان!

این سند شامل بیانیه جامعه بهاییان ایران مبنی بر درخواست منظور نمودن بهاییان بعنوان اقلیت دینی در قانون اساسی ، استخدام رسمی آنان و رفع مظالم و مشکلات اجتماعی آنها ، شرح رفتارهای نادرست مسلمانان با آنان ، بانضمام اعلامیه های محفل روحانی ملی بهاییان ایران درمورد رفتار نامناسب عده ای در قیام 15 خرداد نسبت به بهاییان . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

این سند شامل بیانیه جامعه بهاییان ایران مبنی بر درخواست منظور نمودن بهاییان بعنوان اقلیت دینی در قانون اساسی ، استخدام رسمی آنان و رفع مظالم و مشکلات اجتماعی آنها ، شرح رفتارهای نادرست مسلمانان با آنان ، بانضمام اعلامیه های محفل روحانی ملی بهاییان ایران درمورد رفتار نامناسب عده ای در قیام 15 خرداد نسبت به بهاییان از قبیل ضرب و جرح و تخریب گورستان آنان ، مورد حمله قراردادن اماکن مذهبی و موسسات بهایی ومصادره اموال آنان بعد از انقلاب می باشد.

 

مظلوم نمایی بهائیان

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •