چرا شاه از انحلال مجلس هفدهم نگران بود؟

چرا شاه از انحلال مجلس هفدهم نگران بود؟

مصدق در زمانه ملی شدن نفت چندین اشتباه مهم و تاکتیکی انجام داد. یکی از مهمترین این اشتباهات انحلال مجلس بود. شاه با انحلال مجلس بسیار نگران آینده خود شد. به عبارتی بهتر نگران از آینده خاندان سلطنت . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

مصدق در زمانه ملی شدن نفت چندین اشتباه مهم و تاکتیکی انجام داد. یکی از مهمترین این اشتباهات انحلال مجلس بود. شاه با انحلال مجلس بسیار نگران آینده خود شد. به عبارتی بهتر نگران از آینده خاندان سلطنت:

«نگرانی شاه از رفراندوم مصدق، انحلال مجلس هفدهم نبود، زیرا این مجلس با استعفای نیمی ازنمایندگان آن که از طرفداران مصدق بودند عملا فلج شده بود و دیگر نقشی در امور مملکت نداشت. نگرانی اصلی شاه از این بود که  مصدق پس از انجام رفراندوم برای انحلال مجلس، با همین استدلال که تصمیم گیرنده نهایی مردم هستند، تغییر قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد و به دنبال آن نظام سلطنتی را از میان بردارد، و یا سلطنت را به قاجاریه، که خود وابسته به آن خاندان بود، بازگرداند.»

 

منبع: محمد طلوعی، زیبای تنها: سرگذشت و سرنوشت غم انگیز ثریا اولین و آخرین عشق شاه، تهران، نشر علم، 1384، ص 130

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •