درخواست دانشجویان دانشگاه تهران برای آزادی زندانیان سیاسی

درخواست دانشجویان دانشگاه تهران برای آزادی زندانیان سیاسی

سند فوق مشتمل بر اعلامیه دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر اعلام تحصن در محل دانشسرا در اعتراض به انتخابات و درخواست آزادی رفقای زندانی خود می باشد.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

سند فوق مشتمل بر اعلامیه دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر اعلام تحصن در محل دانشسرا در اعتراض به انتخابات و درخواست آزادی رفقای زندانی خود می باشد.

 

زندانیان سیاسی

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •