کارهای ناتمام ناصرالدین شاه

کارهای ناتمام ناصرالدین شاه

ناصرالدین شاه یک کتابچه داشت که همه کارهایش را در آن یادداشت می کرد، کتابچه مزبور قفل و بست داشت و کلیدش همیشه در جیب شاه بود. یک روز که شاه به حمام رفته بود کشیک چی، خانم باشی (از زنان حرمسرا) بود . خانم باشی کلید کتابچه را بدست آورد، کتابچه رو گشوده بود . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

ناصرالدین شاه یک کتابچه داشت که همه کارهایش را در آن یادداشت می کرد، کتابچه مزبور قفل و بست داشت و کلیدش همیشه در جیب شاه بود. یک روز که شاه به حمام رفته بود کشیک چی، خانم باشی (از زنان حرمسرا) بود . خانم باشی کلید کتابچه را بدست آورد، کتابچه رو گشوده بود. شاه قاجار نکات جالبی را در این کتابچه نوشته بود. ناصرالدین شاه در این کتابچه به کارهای ناتمام خود اشاره کرده بود. اول اینکه بعد از قرنی باید جزای خیانتهای امین السلطنه را بدهد، اعتماد السلطنه را صدراعظم نماید، دارایی حاجی محمدحسن را ضبط نماید و او را نیز اعدام نماید و در همه ایران مدارس جدید تاسیس کند و مهم تر از همه اندرون دربار را نیز تصفیه نماید.

منبع:

خان ملک ساسانی، سیاستگران دوره قاجاریه، بی جا، بی نا، بی تا، ص 302

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •