روایت «فرمان فرمائیان» از زیاده روی حکومت در تبلیغ اصلاحات ارضی

روایت «فرمان فرمائیان» از زیاده روی حکومت در تبلیغ اصلاحات ارضی

در زمانه اصلاحات ارضی، حکومت مقابله با مالکین را بسیار محکم و سخت دنبال می کرد. آنان به دنبال این بودند تا قدرت سیاسی مالکین را به نفع دولت مصادره کنند و به نظر می رسید در این اقدام کمی عجولانه عمل می کردند. این مسئله به خوبی از روایت فرمانفرماییان مشخص بود . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در زمانه اصلاحات ارضی، حکومت مقابله با مالکین را بسیار محکم و سخت دنبال می کرد. آنان به دنبال این بودند تا قدرت سیاسی مالکین را به نفع دولت مصادره کنند و به نظر می رسید در این اقدام کمی عجولانه عمل می کردند. این مسئله به خوبی از روایت فرمانفرماییان مشخص بود:

«وزیر کشاورزی به مراغه مسافرت کرده؛ قرار است برای توزیع اسناد مالکیت بین کشاورزان خود شاه بروند. می خواهند حداکثر تبلیغات در اطراف این کاربشود و تمام دستگاه ها زمینه آن را فراهم می دارند. اکثر مالکین با این همه تبلیغ دیگر نخواهند توانست در دهات پراکنده کار بکنند. یکی از مالکین می گفت در ده تراکتوری کار می کرد از طرف اهالی ممانعت به عمل آمد و تراکتور را خواباندند. این ها در میزان تبلیغ زیاده روی کردند و حتی از آنچه لازم بوده تجاوز شده و ناچار از ترمز کردن خواهند بود والا رشته انضباطی که طالب هستند از دستشان در خواهد رفت و باید با زور ژاندارم در محل ها و داخل دهات نظم را اعاده دهند.»

 

منبع: محمدولی میرزا فرمان فرماییان، از روزگار رفته حکایت، به کوشش: منصوره اتحادیه و بهمن فرمان، تهران، کتاب سیامک، 1382،ص 123-124

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •