رابطه میان «فرهنگ تملق» و توسعه هنر عکاسی در  دربار قاجاریه

رابطه میان «فرهنگ تملق» و توسعه هنر عکاسی در دربار قاجاریه

در میان فضای سراسر تملق و چاپلوسانه دربار شاه قاجار، عکاسی نیز وسیله ای برای نزدیک شدن و تقرب به شاه شده بود و درباریان و رجال از این فرصت برای ربودن گوی سبقت از حریفان سود می جستند . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

علاقه و تمایل ناصرالدین شاه به ترویج و توسعه عکاسی در ایران الهام بخش بسیاری از درباریان و اشراف در روی آوردن به این فن بوده است. ازاینرو عکاسی به عنوان یک سرگرمی اشرافی در میان درباریان خاص و برخی از شاهزادگان جایگاه ویژه ای باز می کند و بسیاری به این فن جدید و شگفت انگیز روی می آورند. در میان فضای سراسر تملق و چاپلوسانه دربار شاه قاجار، عکاسی نیز وسیله ای برای نزدیک شدن و تقرب به شاه شده بود و درباریان و رجال از این فرصت برای ربودن گوی سبقت از حریفان سود می جستند، لذا برای تحقق این امر عکاسان بسیاری در این دوران به خدمت افراد سرشناس دربار قاجار در آمدند.

 

منبع:

محمدرضا طهماسب پور، پیرامون تاریخ عکاسی ایران، تهران ، نشر تاریخ ایرن، 1380، ص 52

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •