روایت فردوست از سهم تیمسار اویسی از تریاک های افغانستان!

روایت فردوست از سهم تیمسار اویسی از تریاک های افغانستان!

اویسی یکی از چهره های خشن حکومت پهلوی بود. او کسی بود که در جریان انقلاب اسلامی، حرکت های خشنی را برعلیه انقلابیون به اجرا درآورد. مروری بر تاریخ دلایل حمایت تمام قد او از حکومت پهلوی را نشان می دهد. او در عصر پهلوی و در چارچوب این حکومت فرصتی خوبی برای دزدی و مهمتر از آن فساد سازماندهی شده یافته بود . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

اویسی یکی از چهره های خشن حکومت پهلوی بود. او کسی بود که در جریان انقلاب اسلامی، حرکت های خشنی را برعلیه انقلابیون به اجرا درآورد. مروری بر تاریخ دلایل حمایت تمام قد او از حکومت پهلوی را نشان می دهد. او در عصر پهلوی و در چارچوب این حکومت فرصتی خوبی برای دزدی و مهمتر از آن فساد سازماندهی شده یافته بود:

«زمانی که فرمانده ژاندارمری بود، سهم خود را از تریاک های وارده از افغانستان به ترکیه بر می داشت و زنش در  کرمان تشکیلات سازماندهی فرم تریاک در خانه داشت. او تریاک های مکشوفه را نیز بلند می کرد و می فروخت. گاه روزنامه ها می نوشتند که مثلا در زیر سازی یک نفت کش یک تن تریاک کشف شده است. قاعدتا باید این تریاک های مکشوفه به سازمان خاص در دادگستری تحویل می شد ولی اویسی آن را عوض می کرد و به جایش ماده ای که مخلوطی از چند گیاه است تحویل می داد که رنگ و بوی تریاک داشت. باید بگویم که تریاک های موجود در دادگستری تریاک نبود و دو سوم آن از همین مخلوط بود که یک کیلوی آن یک ریال هم ارزش ندارد. اویسی از این طریق طی چند سالی که در ژاندارمری بود حداقل پنج میلیارد تومان دزدید و همه را دلار کرد و به خارج برد.»

 

منبع: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول، ویراسته: عبدالله شهبازی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1393، چاپ سی و یکم، ص 265

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •