اولین مستشار هنر عکاسی در ایران

اولین مستشار هنر عکاسی در ایران

در بین شاهان معاصر ایران، ناصرالدین شاه علاقه زیادی به علم و هنر عکاسی داشت و کاربردهای فایده مند عکاسی را به فراست دریافته بود. علاوه بر این خود نیز بسیار مشتاق فراگیری این فن و بکارگیری آن بود. از همین رو به سفیر خود فرخ خان امین الدوله که در اروپا به سر می برد، دستور داد که یک تن عکاس ماهر استخدام کرده و به ایران بیاورد . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در بین شاهان معاصر ایران، ناصرالدین شاه علاقه زیادی به علم و هنر عکاسی داشت و کاربردهای فایده مند عکاسی را به فراست دریافته بود. علاوه بر این خود نیز بسیار مشتاق فراگیری این فن و بکارگیری آن بود. از هیمن رو به سفیر خود فرخ خان امین الدوله که در اروپا به سر می برد، دستور داد که یک تن عکاس ماهر استخدام کرده و به ایران بیاورد. ورود «کارلیهان» عکاس فرانسوی به ایران را می توان سرآغاز آموزش و توسعه عکاسی در ایران محسوب نمود. در کتاب مرات البلدان در مورد این عکاس آمده است: «مسیو کارلیان که برای انتشار علم و عمل عکاسی با فرخ خان امین الدوله از پاریس به تهران آمد؛ عکس کلدیون را شایع کرد» از اینرو می توان ناصرالدین شاه را به عنوان پایه گذار آموزش نظام مند عکاسی در ایران دانست.

منبع:

محمد حسن خان صنیع الدوله(اعتماد السطلنه)، مرآت البلدان ناصری، جلد یکم، تهران 1294 تا 1297 قمری، صص 22

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •