ژاپن کجاست؟

ژاپن کجاست؟

نا آگاهی از اوضاع جهان یکی از مشکلات مهمی بود که همیشه ایرانیان را در مواجه با استعمار دچار مشکل می کرد. مقامات وزارت خارچه ایران در عصر قاجار از موضوعات و رویدادهای روز هیچ اطلاعی نداشتند و از این رو نمی توانستند در مواقع اضطراری تصمیماتی درخور بگیرند. آنچه در ادامه می آید موردی از بی اطلاعی های مقامات وزارت خارجه است . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

نا آگاهی از اوضاع جهان یکی از مشکلات مهمی بود که همیشه ایرانیان را در مواجه با استعمار دچار مشکل می کرد. مقامات وزارت خارچه ایران در عصر قاجار از موضوعات و رویدادهای روز هیچ اطلاعی نداشتند و از این رو نمی توانستند در مواقع اضطراری تصمیماتی درخور بگیرند. آنچه در ادامه می آید موردی از بی اطلاعی های مقامات وزارت خارجه است:

«یکی از اعضای وزارت امور خارجه آمد و سفارشنامه را (که برایم آماده کرده بودند) آوردند. وقتی که می خواستم از او خداحافظی کنم. بارها پیشرفتهای ژاپن معاصر را ستود. در باره چین که حرف می زدیم معلومم شد که هنوز نمی داند که لی هونگ – چانک در گذشته است. همین که گفتم که او پارسال در گذشت به صدای بلند و مکرر اظهار تعجب کرد. من هم از حرفش بسیار تعجب کردم زیرا که او که بالاترین مقام سیاست خارجی این مملکت است و سن و سالی دارد از رویداد های روز دنیا چندان آگاه نیست پس تردید ندارم که فقط شمار کمی از مقام ها و ماموران دولت ایران می دانند که ژاپن کجا است و ژاپنی اهل فرنگ نیست. در این وضع نمی توان از ایرانی ها آگاهی ای درباره ایران گرفت چنان که از نایب وزیر امور خارجه هم هیچ مطلب به دردخوری نشنیدم.»

 

منبع: ماساجی اینووه، سفرنامه ایران، ترجمه: هاشم رجب زاده، تهران، طهوری، 1390، ص 147

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •