اشتیاق امام برای دیدار با آیت الله خامنه ای

اشتیاق امام برای دیدار با آیت الله خامنه ای

با تثبیت امام خمینی به عنوان رهبر همه جریان های سیاسی در مبارزه با حکومت پهلوی، ساواک تلاش می کرد تا هر گونه رابطه با میان مخالفان و به طور خاص روحانیون با امام در خارج از کشور را محدود نماید؛ این امر درباره آیت الله سیدعلی خامنه ای که بارها توسط ساواک دستگیر شده بود نیز صادق بود . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

با تثبیت امام خمینی به عنوان رهبر همه جریان های سیاسی در مبارزه با حکومت پهلوی، ساواک تلاش می کرد تا هر گونه رابطه با میان مخالفان و به طور خاص روحانیون با امام در خارج از کشور را محدود نماید؛ این امر درباره آیت الله سیدعلی خامنه ای که بارها توسط ساواک دستگیر شده بود نیز صادق بود:

«سازمان امنیت مشهد می دانست که امام خمینی در پاریس مشتاق دیدار آقای خامنه ای است. آیت الله صدوقی از قول سیداحمد خمینی به آقای خامنه ای گفته بود که آقای خمینی دلش می خواهد شما{= صدوقی}و آقای خامنه ای را ملاقات کند. آقای صدوقی 23 آبان به سوی پاریس پرواز کرده بود و آقای خامنه ای به واسطه نداشتن گذرنامه نتوانسته بود او را همراهی کند اما این موجب نشد که او اقبال خود را برای دیدار امام خمینی نیازماید.»

بنابراین دیدار امام و آیت الله خامنه ای تا زمان ورود ایشان به تهران به تعویق افتاد. شاید حضور آیت الله خامنه ای به مبارزات مردم مشهد هر چه بیشتر کمک کرد.

 

منبع: آیت الله خامنه ای، شرح اسم، به کوشش: هدایت الله بهبودی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1391، ص 621

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •