سیاستمداری که اولین نمایشنامه نویس ایران شد

سیاستمداری که اولین نمایشنامه نویس ایران شد

میرزاآقا تبریزی نامش به عنوان نخستین نمایشنامه نویس فارسی زبان در تاریخ تئائر ایران ثبت شده است. نام و آثار او تا مدت زیادی به غلط زیر سایه میرزا ملکم خان ناظم الدوله مانده بود. ازتولد و مرگ میرزاآقا آمار و اخبار دقیقی در دست نیست . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

میرزاآقا تبریزی نامش به عنوان نخستین نمایشنامه نویس فارسی زبان در تاریخ تئائر ایران ثبت شده است. نام و آثار او تا مدت زیادی به غلط زیر سایه میرزا ملکم خان ناظم الدوله مانده بود. ازتولد و مرگ میرزاآقا آمار و اخبار دقیقی در دست نیست و به دلیل تشابه اسمی با بسیاری از هم عصرانش، پژوهشگران هنوز نتوانسته اند مطالب روشنی از او دست دهند. آما آنچه مهم است این است که او نخستین نمایشنامه نویس فارسی زبان ایران بوده که از قضاء اهل سیاست هم بود. میرزا آقا تبریزی سالیان متمادی در سفارتخانه های ایران در استانبول و بغداد مشغول به کار بوده است و بعد در تهران به عنوان منشی اول سفارت فرانسه مدتی کار کرد. از این سیاستمدار هنرمند پنج نمایشنامه درتاریخ تئاتر ایران مانده است و آثار او از این حیث نخستین متون نمایشی ایران به شمار می روند.

 

منبع:

علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران،زریاب، جلد چهارم،1381، ص 433

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •