ملیجک (عزیز السلطان) چگونه اعتماد السلطنه را آزار می داد؟

ملیجک (عزیز السلطان) چگونه اعتماد السلطنه را آزار می داد؟

در سال 1307 قمری در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ، در پاریس عزیز السلطان معروف به ملیجک که یادداشتهای روازنه اعتماد السلطنه از قبایح اعمال و زشتی رفتار او پر است از شاه استدعا کرد که با اعتماد السلطنه عکس بیاندازد . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

در سال 1307 قمری در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ، در پاریس عزیز السلطان معروف به ملیجک که یادداشتهای روازنه اعتماد السلطنه از قبایح اعمال و زشتی رفتار او پر است از شاه استدعا کرد که با اعتماد السلطنه عکس بیاندازد. ناصرالدین شاه هم که می دانست اعتماد السلطنه چقدر از ملیجک بدش می آید به اعتماد السلطنه دستور داد که با ملیجک در جلوی دوبین عکاسی بنشیند. اعتماد السطلنه هم امر شاه را اطاعت کرده و عکسی را با هم انداخته اند که از وضع نشستنش قهر و بی اعتنایی و از لبخندش تمسخر عجیبی هویداست.

منبع:

خان ملک ساسانی، سیاست گران دوره قاجار، تهران، انتشارات بابک، 1378، ص 181

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •