روایتی از گرایشات کمونیستی فرح پهلوی

روایتی از گرایشات کمونیستی فرح پهلوی

فرح دیبا در خانواده متوسطی به دنیا آمده بود و هنگام تحصیل در پاریس از نظر تامین هزینه تحصیل و اقامت خود در پاریس در مضیقه بود. فرح تحت شرایط محیط زندگی خود و در اوج افکار و عقاید کمونیستی در فرانسه آن روزگار، گرایشهای چپی پیدا نمود و به طوریکه احسان طبری از رهبران حزب توده بعدها در کتاب کژراهه خود نوشت . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

فرح دیبا در خانواده متوسطی به دنیا آمده بود و هنگام تحصیل در پاریس از نظر تامین هزینه تحصیل و اقامت خود در پاریس در مضیقه بود. فرح تحت شرایط محیط زندگی خود و در اوج افکار و عقاید کمونیستی در فرانسه آن روزگار، گرایشهای چپی پیدا نمود و به طوریکه احسان طبری از رهبران حزب توده بعدها در کتاب کژراهه خود نوشت فرح دیبا در حوزه های حزب توده در پاریس مشارکت داشت. دوستان او نیز گرایشهای چپی داشتند و پسردائی فرح، رضا قطبی که او هم در پاریس تحصیل می کرد به گروههای چپ پیوسته بود. تشکیلات  امنیتی در ایران نیز که تازه پا به عرصه وجود گذاشته بود در آن زمان شعبه یا مامورانی در خارج از کشور نداشت که درباره سابقه فعالیتهای سیاسی فرح یا افکار و معتقدات او تحقیقاتی به عمل آورد. بعد از مطرح شدن قضیه ازدواج فرح با محمدرضا پهلوی، دوستان چپ فرح نیز مصلحت خود را د راین دیدند که در این مورد سکوت اختیار نماید تا به خیال خودشان یک ملکه کمونیست در دربار پهلوی ریشه بدواند و در فرصتی مناسب به کار آید.

منبع:

محمود طلوعی، پدر و پسر، تهران، نشر علم، 1380، ص 705

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •