از «ویسکی» تا «شامپاین»/ صورت مشروب های موجود در جشن 2500 ساله

از «ویسکی» تا «شامپاین»/ صورت مشروب های موجود در جشن 2500 ساله

در این سند صورت مشروبات تحویلی از تخت جمشید توسط دربار پهلوی مشاهده می شود. این مشروبها جهت استفاده در جشنهای شاهنشاهی در تخت جمشید تهیه و تدارک شده بود. گفتنی است این جشنها در حالی برگزار می شد که وضعیت معیشتی مردم ایران کاملا نا به سامان و اسفناک بوده است.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند صورت مشروبات تحویلی از تخت جمشید توسط دربار پهلوی مشاهده می شود. این مشروبها جهت استفاده در جشنهای شاهنشاهی در تخت جمشید تهیه و تدارک شده بود. گفتنی است این جشنها در حالی برگزار می شد که وضعیت معیشتی مردم ایران کاملا نا به سامان و اسفناک بوده است. 

 

رسید مشروب در جشن 2500 ساله

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •