بازتاب 17 شهریور در سفارت ایران در لندن

بازتاب 17 شهریور در سفارت ایران در لندن

کشت و کشتارهای سال 1357 به خوبی می توانست پایان عمر حکومت پهلوی را نشان دهد. این کشتارها در رسانه های غربی نیز بازتاب می یافت و جالب اینکه حتی مسئولان سفارتخانه خارجی نیز به این نتیجه رسیده بودند که پایان عمر حکومت پهلوی نزدیک است . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

کشت و کشتارهای سال 1357 به خوبی می توانست پایان عمر حکومت پهلوی را نشان دهد. این کشتارها در رسانه های غربی نیز بازتاب می یافت و جالب اینکه حتی مسئولان سفارتخانه خارجی نیز به این نتیجه رسیده بودند که پایان عمر حکومت پهلوی نزدیک است:

«امروز در تهران حکومت نظامی برقرار شد و ارتشبد اویسی فرماندهی حکومت نظامی تهران را برعهد گرفت. رادیو تهران می گوید که در برخوردهای امروز عده زیادی کشته شدند و روزنامه تایمز نیز سرمقاله خود را با عنوان بحران وخیم در ایران به حوادث اخیر ایران اختصاص داده است. همکارانم در سفارتخانه موقع خوش آمد گویی به من چهره غمزده و رنگ پریده داشتند. مهدوی مثل مرغ سرکنده در تب و تاب بود و ییک لحظه آرام نمی گرفت. او حداقل دو بار خود را به عجله به اتاقم رساند و با نگرانی خاصی گفت: خبرهای ناگواری از تهران می رسد. عده زیادی کشته شده اند.»

 

منبع: پرویز راجی، خدمتگذار تخت طاووس، ترجمه: ح.ا.مهران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، چاپ یازدهم، 253-254

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •