وقتی ناصرالدین شاه با دستهای خون آلود به سفر دوم فرنگ رفت؟!

وقتی ناصرالدین شاه با دستهای خون آلود به سفر دوم فرنگ رفت؟!

. . . عده ای از سربازان قشون ناصرالدین شاه در سر راه شاه اجتماع کرده و چون ماهها حقوق و مواجب خود را دریافت نکرده بودند تصمیم داشتند عریضه ای به شاه دهند. گارد محافظ موکب شاه به ریاست علاء الدوله میرزا احمدخان، درصدد جلوگیری برآمدند و سربازان  را به شلاق بستند . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در کتاب خاطرات عباس میرزا ملک آرا آمده است که روزی عده ای از سربازان قشون ناصرالدین شاه در سر راه شاه اجتماع کرده و چون ماهها حقوق و مواجب خود را دریافت نکرده بودند تصمیم داشتند عریضه ای به شاه دهند. گارد محافظ موکب شاه به ریاست علاء الدوله میرزا احمدخان، درصدد جلوگیری برآمدند و سربازان  را به شلاق بستند. سربازان برای دفاع از خود چند قلوه سنگ به سواران گارد پرتاپ کردند که یکی از آن قلوه سنگها به شیشه پنجره شاه خورد. شاه از عزیمت به حضرت عبدالعظیم که قصد آن را داشت منصرف شد  و دستور دستگیری سربازان را صادر نمود. عده ای از فراشان پس از ساعتی رفته ده تن را جزء آن جماعت نبودند گرفتند و آوردند و به جز یک تن که مورد عفو قرار گرفت به دار آویختند. پس از این واقعه شاه به قول نویسندگان اروپایی با دست های خون آلود به سفر دوم اروپا رفت و روزنامه های فرنگستان هم در مورد این جنایت شاه خودکامه مطالب ها نوشتند.

منبع:

عبدالحسین نوایی، شرح حال عباس میراز ملک آرا، تهران، نشر بابک، 1361، ص 123

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •