محمدرضا پهلوی در کدام مراسمهای رسمی ارتش شرکت می کرد؟

محمدرضا پهلوی در کدام مراسمهای رسمی ارتش شرکت می کرد؟

در این سند فهرست برگزاری مراسم و جشن ها با حضور محمدرضا پهلوی در سنوات مختلف مشاهده میشود.

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

 در این سند فهرست برگزاری مراسم و جشن ها با حضور محمدرضا پهلوی در سنوات مختلف مشاهده میشود.

 

شرکت شاه در مراسم های ارتش

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •