برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و مهمانان رسمی جشن شاهنشاهی

برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و مهمانان رسمی جشن شاهنشاهی

سندی درباره برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و مهمانان رسمی جشن شاهنشاهی

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

برنامه پذیرایی از مهمانان محمدرضا شاه و مهمانان رسمی جشن شاهنشاهی

 

مهمانان

 

 

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •