توصیف شاردن از مهربانی ایرانیان

توصیف شاردن از مهربانی ایرانیان

یکی از خصلتهای مشترکی که اکثریت قریب به اتفاق جهانگردان خارجی در خصوص مولفه های شخصیتی ایرانیان به آن اشاره نموده اند؛ ادب و نزاکت و رعایت ادب در تعاملات اجتماعی می باشد. شاردن در سفرنامه خود می نویسد . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

یکی از خصلتهای مشترکی که اکثریت قریب به اتفاق جهانگردان خارجی در خصوص مولفه های شخصیتی ایرانیان به آن اشاره نموده اند؛ ادب و نزاکت و رعایت ادب در تعاملات اجتماعی می باشد. شاردن در سفرنامه خود می نویسد: «ایرانیان با ادب و نزاکت سخن می گویند. آیین سخن گفتن ایرانیان بسی دلنشین، مهرآمیز و مردمی است. در وقت پذیرایی به کسی که به دیدارش آمده با گشاده رویی و لبخندی نوازشگر، تعارف و خوشامدگویی و از این دست را بر زبان می آورند؛ «صفا آوردی»، «خوش آمدی»، « شما خالی بود». یکی از نزاکتهایی که در زبانشان وجود دارد این است که همیشه در حرف زدن چه از دیگران باشد و چه از خودشان سوم شخص به کار می برند. باز هم تکرار می کنم ایرانیان یقیناً مهربانترین مردم جهان  هستند. گیراترین روشها، جذابترین هنجارها، لطیف ترین خلق و خوی ها را دارند.»

منبع:

سیاحت‌نامه شاردن،ترجمه محمد عـباسی،تـهران،امیرکبیر، 1362، ص 38

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •