علم؛ رابط محمدرضا با سفارتخانه های غربی

علم؛ رابط محمدرضا با سفارتخانه های غربی

اسدالله علم از جمله مهمترین شخصیت های عصر پهلوی دوم است؛ او در دوران زندگی سیاسی خود، همه هم خود را بر حمایت تام و تمام از خاندان سلطنتی نهاد و در حفظ سلطنت پهلوی نقش بسزایی داشت. حسین فرودست درباره او می گوید . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

اسدالله علم از جمله مهمترین شخصیت های عصر پهلوی دوم است؛ او در دوران زندگی سیاسی خود، همه هم خود را بر حمایت تام و تمام از خاندان سلطنتی نهاد و در حفظ سلطنت پهلوی نقش بسزایی داشت. حسین فرودست درباره او می گوید:

«در دوران دولت زاهدی، اسدالله علم رابط اصلی محمدرضا شد و مانند دوران مصدق که علاء این نقش را بازی می کرد، این بار علم هر روز بدوا با شاه ملاقات و نظرات و دستورات او را به زاهدی انتقال می داد. بزودی روشن شد که زاهدی در حفظ پست خود مصمم است و اردشیر(پسرش) هم در کنار او ایستاده است و تقریبا بی اعتنا به محمدرضا است و کمتر به ملاقاتش می رود. بدون تردید، اگر زاهدی در مقابل محمدرضا محمدرضا موضع مستقلی اتخاذ کرد به اشاره سفارت آمریکا بود زیرا زاهدی مانند رزام آرا دارای خصوصیات تک روی نبود و مسلما از جایی راهنمایی می شد. در اینجا بود که علم نقش رابط محمدرضا را با سفارت های انگلیس و آمریکا شروع کرد و آنها را به برکناری زاهدی قانع نمود. به نظر من علم در این دوران نقش مهمی در ایجاد دیکتاتوری محمدرضا و حذف زاهدی ایفاء کرد. علم از این تاریخ تا زمان فوتش موقعیت خود را حفظ کرد و از دید محمدرضا فرد اول کشور، پس از او بود.»

 

منبع: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، ویراسته: عبدالله شهبازی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1393، چاپ سی و یکم، ص 183

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •