تصویری از دولت مهاجر ملی در ترکیه

تصویری از دولت مهاجر ملی در ترکیه

جمعی از اعضا و طرفداران دولت مهاجرت ملی در ایام جنگ جهانی اول با اتفاق عده ای از مقامات سیاسی و نظامی ترکیه در کنار یک هواپیما در ترکیه

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

جمعی از اعضا و طرفداران دولت مهاجرت ملی در ایام جنگ جهانی اول با اتفاق عده ای از مقامات سیاسی و نظامی ترکیه در کنار یک هواپیما در ترکیه

 

دولت مهاجر ملی در ترکیه

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •