روایت اعتمادالسلطنه از تاسیس اولین عکاسخانه در ایران

روایت اعتمادالسلطنه از تاسیس اولین عکاسخانه در ایران

ناصرالدین شاه علاوه بر ترویج عکاسی در میان اشراف و رجال درباری به تمایل بهره مند شدن عموم مردم ایران از این فن و هنر جدید نیز توجه نشان داد، بطوری که . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

ناصرالدین شاه علاوه بر ترویج عکاسی در میان اشراف و رجال درباری به تمایل بهره مند شدن عموم مردم ایران از این فن و هنر جدید نیز توجه نشان داد، بطوری که در سال 1285 ه.ق/ 1868 میلادی ، با فزونی گرفتن اشتیاق عامه مردم برای عکاسی و بهره مند شدن از فواید این فن نوظهور دستور تاسیس و شروع بکار اولین عکاسخانه عمومی به مدیریت عباسعلی بیک از شاگردان آقا رضا عکاس باشی درخیایان «جباخانه» را ابلاغ نمود. اعلام مربوط به تاسیس این عکاسخانه در روزنامه «دولت علیه ایران» به تاریخ 25 ذی الحجه 1285 قمری به چاپ رسیده است.

منبع:

محمدحسن خان اعتماد السلطنه، الماثر و الآثر، تهران، چاپ سنگی ، 1306 ، ص 94

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •