کشتار مردم «سیاه دهن» بوسیله روسها به روایت نویسنده «قحطی بزرگ در ایران»

کشتار مردم «سیاه دهن» بوسیله روسها به روایت نویسنده «قحطی بزرگ در ایران»

در عصر قاجار روسیه را می بایست یکی از قدرت های جهانی دانست. همسایگی ایران با این کشور قدرتمند حواشی و مسائل متعددی برای ما به دنبال داشت. مردم زیادی به جور و ظلم آنها گرفتار آمدند و یا بوسیله آنها کشته شدند . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در عصر قاجار روسیه را می بایست یکی از قدرت های جهانی دانست. همسایگی ایران با این کشور قدرتمند حواشی و مسائل متعددی برای ما به دنبال داشت. مردم زیادی به جور و ظلم آنها گرفتار آمدند و یا بوسیله آنها کشته شدند:

«مطبوعات منتشر شده در 2 فوریه 1918 اخبار متعددی از سورفتار روسها در ایران آورده اند. در رعد 11 ژانویه 1918 آمده است اهالی سیاه دهن تلگراف زده اند روس هایی که از همدان آمده اند به کلی آنها را غارت کرده اند. یک دختر و دو مرد را کشته اند و دختری دیگر را مجروح کرده اند. آنها حتی غله دولت را هم می برند. مردم پراکنده شده و به قزوین و دیگر نقاط گریخته اند. در شماره شانزدهم ژانویه آمده است: بنا به تلگرام ویژه ای روسها تمامی انبارهای غله دولتی و خصوصی را در نهاوند مهر و موم و ضبط کرده اند و قصد دارند آنها را به همدان ببرند. در همین شماره درباره زنجان گزارش می دهد نایب الحکومه زنجان راپرت می دهد که قشون روس باز دارند برای مردم شهر و روستاها دردسر ایجاد می کنند و چیزی در آن ناحیه در امان نیست.»

 

منبع: محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه: محمد کریمی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ص 100

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •