کالای قاچاق را چکار کنیم؟
سرگردانی مقامات اقتصادی پهلوی در تعیین و تکلیف کالاهای قاچاق

کالای قاچاق را چکار کنیم؟

در این سند نامه وزارت مالیه به ریاست وزرا مبنی بر کسب تکلیف درمورد ضبط تریاک قاچاق گمرکی آورده شده است. از فسادهایی که خاندان پهلوی و نزدیکان آنها در آن دست داشتند، مطالب بسیاری تا به امروز منتشر شده است.  نکتهقابل تاسف آنکه نزدیکان محمدرضاشاه حتی در زمینه قاچاق کالا و به ویژه مواد مخدر نیز فعال بوده اند . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند نامه وزارت مالیه به ریاست وزرا مبنی بر کسب تکلیف درمورد ضبط تریاک قاچاق گمرکی آورده شده است. از فسادهایی که خاندان پهلوی و نزدیکان آنها در آن دست داشتند، مطالب بسیاری تا به امروز منتشر شده است.  نکتهقابل تاسف آنکه نزدیکان محمدرضاشاه حتی در زمینه قاچاق کالا و به ویژه مواد مخدر نیز فعال بوده اند. به راستی این مسئله مهمی است که چگونه پادشاه یک کشور که می بایست زمینه های پیشرفت و توسعه جامعه را فراهم  آورد و این پیشرفت و توسعه از مسیر ترقی فرد فرد افراد جامعه می گذرد، حاضر است که خود زمینه های نابودی جوانان این کشور را فراهم آورد.

 

قاچاق مواد مخدر

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •