روایت مدیر روزنامه ستاره از وضعیت مطبوعات ایران در دوران دیکتاتوری رضا خان

روایت مدیر روزنامه ستاره از وضعیت مطبوعات ایران در دوران دیکتاتوری رضا خان

در دوران پهلوی اول تقریبا هیچ نشانه ای از مطبوعات مستقل کشور باقی نماند. دستگاه دیکتاتوری عریض و طویل رضا خان تقریبا با هر صدایی که اندک زاویه یا مخالفتی با او داشت برخورد می کرد. احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره وضعیت مطبوعات در این دوران را اینگونه توصیف کرده است . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در دوران پهلوی اول تقریبا هیچ نشانه ای از مطبوعات مستقل کشور باقی نماند. دستگاه دیکتاتوری عریض و طویل رضا خان تقریبا با هر صدایی که اندک زاویه یا مخالفتی با او داشت برخورد می کرد. احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره وضعیت مطبوعات در این دوران را اینگونه توصیف کرده است:

«. . . .تنها تعارف و اظهار مرحمتی که از طرف شاه سابق نسبت به روزنامه ها می شد این عبارت بود: "اگر یک کلمه بنویسید می دهم ریزریزتان کنند!" "بدین ترتیب" " . . . اگر سایر اشخاص را با آمپول هوا و آش مسموم و تزریق مواد سمی مقتول و یا با ناز بالش آهسته آهسته خفه می کردندف در حکومت دیکتاتوری سهم روزنامه ها ریزریز شدن بود!»

 

منبع: روزنامه ستاره، شماره 1193، 15/8/1320 (سرمقاله)

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •