ای شاه باجی سیبیلو، ای لچک بسر، ما تو را نمی خواهیم!
ماجرای حمایت زنان از روحانی مخالف امتیاز رژی

ای شاه باجی سیبیلو، ای لچک بسر، ما تو را نمی خواهیم!

در ماجرای نهضت تنباکو و قیام مردمی علیه لغو امتیاز ننگین رژی، ناصرالدین شاه به میرزا محمدحسن خان آشتیانی یکی از روحانیون مبارز تهران پیغام می فرستد که یا باید در مجامع و محافل عمومی به منبر برود و پیش روی همگان قلیان بکشد و تحریم استعمال دخانیات را بشکند و یا از تهران خارج شود. میرازی  آشتیانی راه دوم را بر می گزیند و آماده حرکت از تهران می گردد . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در ماجرای نهضت تنباکو و قیام مردمی علیه لغو امتیاز ننگین رژی، ناصرالدین شاه به میرزا محمدحسن خان آشتیانی یکی از روحانیون مبارز تهران پیغام می فرستد که یا باید در مجامع و محافل عمومی به منبر برود و پیش روی همگان قلیان بکشد و تحریم استعمال دخانیات را بشکند و یا از تهران خارج شود. میرازی  آشتیانی راه دوم را بر می گزیند و آماده حرکت از تهران می گردد. خبر تبعید وی به سرعت باد در شهر می پیچید و بلافاصله بازار تهران بسته می شود. و با آنکه فصل زمستان بود و هوا سوز و سردی ویژه ای داشت، تهرانیان از خرد و کلان مانند سیل سرازیر خانه میرزا آشتیانی می گردند. در این بین دسته های مختلف زنان هم ناله و شیون کنند و در حالی که یا علی و یا حسین
می گفتند جلوی درب منزل میرزا تحصن کردند. زنان با صدای بلند خطاب به ناصرالدین شاه داد می زدند «ای شاه باجی سیبیلو، ای لچک بسر، ای لامذهب، ما تو را نمی خواهیم.»

منبع:

ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو، اولین مقاومت منفی در ایران، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1358، ص 152

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •