اسراری که پس از مرگ امیرکبیر افشا شد/ تحریک راجه های هند به مبارزه علیه انگلیس
دیپلماسی پنهان امیرکبیر در مبارزه با استعمار انگلیس

اسراری که پس از مرگ امیرکبیر افشا شد/ تحریک راجه های هند به مبارزه علیه انگلیس

اعتماد السلطنه یکی از صدراعظم های ناصرالدین شاه در کتاب خاطرات خود نقل می کند که هنگامی که میرزا تقی خان امیرکبیر را به کاشان بردند کلیه نوشته جاتش را ضبط کرده و نزد شاه آوردند. اکثرنوشته هایی که از منزل امیرکبیر به دربار آوردند رمز نگاری شده بود. شاه دستور داد که آنها را در مخزن  اندرون نگاه داشتند و در زمان صدرات میرزا یوسف مستوفی الممالک، یک نفر از اهالی مازندران پیدا شد که هر گونه رمزی را کشف می کرد . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

اعتماد السلطنه یکی از صدراعظم های ناصرالدین شاه در کتاب خاطرات خود نقل می کند که هنگامی که میرزا تقی خان امیرکبیر را به کاشان بردند کلیه نوشته جاتش را ضبط کرده و نزد شاه آوردند. اکثرنوشته هایی که از منزل امیرکبیر به دربار آوردند رمز نگاری شده بود. شاه دستور داد که آنها را در مخزن  اندرون نگاه داشتند و در زمان صدرات میرزا یوسف مستوفی الممالک، یک نفر از اهالی مازندران پیدا شد که هر گونه رمزی را کشف می کرد، شاه این شخص را احضار فرموده و امر کرد نوشته های امیر کبیر را در اختیار او بگذارند. وی تمامی رمزهای دست نوشته های امیرکبیر را کشف نمود و به عرض شاه رسانید. اکثر نوشته جات رمزهایی بود که امیر کبیر با راجه های هندوستان و متنفذین آن سامان داشت و تماماً دستور شورش هندوستان برعلیه دولت انگلیس بود. چنانکه از قتل امیر کبیر چندی نگذشته بود که شورش سپاهیان هندی علیه استعمار پیر شروع شد.

 

منبع:

خان ملک ساسانی، سیاست گران دوره قاجاریه، تهران، نشر بابک، 1362، ص 177

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •