خوش حسابی رضاخان در حق عصمت الملوک پهلوی!؟

خوش حسابی رضاخان در حق عصمت الملوک پهلوی!؟

در این سند که در دوران تبعید در موریس توسط رضاخان به عصمت دولتشاهی همسر خود ارسال شده است؛ رضاخان تاکید کرده است که ترتیبات لازم جهت پرداخت طلب وی از دربار پهلوی انجام خواهد شد . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند که در دوران تبعید در موریس توسط رضاخان به عصمت دولتشاهی همسر خود ارسال شده است؛ رضاخان تاکید کرده است که ترتیبات لازم جهت پرداخت طلب وی از دربار پهلوی انجام خواهد شد. به راستی همسر رضاخان چه طلبی از دربار پهلوی و یا از بیت المال داشت؟

 

نامه رضا خان از موریس برای پرداخت طلب همسرش عصمت پهلوی از بیت المال!

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •