سندی از زمین خواری اشرف پهلوی

سندی از زمین خواری اشرف پهلوی

سندی تاریخی درباره نامه دوستانه اشرف پهلوی به علی ایزدی در مورد انتقال اسناد زمینهای گلف و سینما بنام خود . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه دوستانه اشرف پهلوی به علی ایزدی در مورد انتقال اسناد زمینهای گلف و سینما بنام خود . . .

 

زمینخواری اشرف

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •