اعطای جایزه بنیاد شهبانو فرح به بهترین فیلم سال

اعطای جایزه بنیاد شهبانو فرح به بهترین فیلم سال

در این سند آئین نامه جوایز سینمایی بنیاد شهبانو فرح در 12 ماده به سینماگران برجسته ایرانی و بهترین فیلم ایرانی سال آورده شده است. فرح پهلوی یکی از ارکان اصلی برنامه ها و سیاستگذاریهای فرهنگی پهلوی دوم داشت و با برگزاری جشن هنر شیراز گامهای بلندی در جهت غربی کردن جامعه ایران برداشت . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در این سند آئین نامه جوایز سینمایی بنیاد شهبانو فرح در 12 ماده به سینماگران برجسته ایرانی و بهترین فیلم ایرانی سال آورده شده است. فرح پهلوی یکی از ارکان اصلی برنامه ها و سیاستگذاریهای فرهنگی پهلوی دوم داشت و با برگزاری جشن هنر شیراز گامهای بلندی در جهت غربی کردن جامعه ایران برداشت.

 

بهترین فیلم سال بنیاد فرح

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •