سندی درباره دستگیری حاج احمد متوسلیان به دلیل تکثیر اعلامیه امام خمینی

سندی درباره دستگیری حاج احمد متوسلیان به دلیل تکثیر اعلامیه امام خمینی

سند ذیل گزارشی است از ساواک شهر خرم آباد که طی این سند به دستگیری حاج احمد متوسلیان اشاره دارد. در این گزارش آمده است که احمد متوسلیان فرزند غلامحسین، شماره شناسنامه 397 تهران ، متولد 1332 در حال تکثیر اعلامیه امام خمینی در خصوص اعتراض به کشتار اصفهان و شیراز و اعلامیه فاجعه سینما رکس آبادان بود. طبق این گزارش در منزل حاج احمد تعداد زیادی از کتب امام خمینی نیز کشف و ضبط شده بود . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

سند ذیل گزارشی است از ساواک شهر خرم آباد  که طی این سند به دستگیری حاج احمد متوسلیان اشاره دارد. در این گزارش آمده است که احمد متوسلیان فرزند غلامحسین، شماره شناسنامه 397 تهران ، متولد 1332 در حال تکثیر اعلامیه امام خمینی در خصوص اعتراض به کشتار اصفهان و شیراز و اعلامیه فاجعه سینما رکس آبادان بود. طبق این گزارش در منزل حاج احمد تعداد زیادی از کتب امام خمینی نیز کشف و ضبط شده بود.

 

متوسلیان ساواک

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •