سند تاریخی/ انتصاب شاهزادگان قجری در مجلس شورای ملی!

سند تاریخی/ انتصاب شاهزادگان قجری در مجلس شورای ملی!

در این سند اعلامیه مجمع قاجاریه درباره انتخاب نماینده مجلس شورای ملی از میان شاهزادگان و اعلام زمان رای گیری و جایگزینی نماینده ای به جای مرحوم شاهزاده ثقت السلطنه آمده است

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

 در این سند اعلامیه مجمع قاجاریه درباره انتخاب نماینده مجلس شورای ملی از میان شاهزادگان و اعلام زمان رای گیری و جایگزینی نماینده ای به جای مرحوم شاهزاده ثقت السلطنه آمده است

 

شاهزادگان قجری مجمع ملی

 

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •