سندی خواندنی درباره گله مندی خوانین قاجاری از عدم واگذاری امتیازات!

سندی خواندنی درباره گله مندی خوانین قاجاری از عدم واگذاری امتیازات!

نامه ای درخصوص گله مندی روسا و خوانین قاجاریه از عدم توجه و مرحمت به نامبردگان در واگذاری امتیازات با وجود خدمات آنها و درخواست اعلام نظر و تعیین تکلیف در این مورد

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه ای درخصوص گله مندی روسا و خوانین قاجاریه از عدم توجه و مرحمت به نامبردگان در واگذاری امتیازات با وجود خدمات آنها و درخواست اعلام نظر و تعیین تکلیف در این مورد

 

اعتراض خوانین قاجار

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •