رقابت جیمز موریه برای به تصویر کشیدن تخت جمشید

رقابت جیمز موریه برای به تصویر کشیدن تخت جمشید

شرق شناسی از مهمترین لوازم آشنایی غربیان با جهان غرب است. جدای از اینکه آثاری که در این زمینه به رشته تحریر درآمد، گاهی قضاوتهای نا به جا و نادرستی را در درون خود داشت. عبارات زیر در باب روایت جیمز موریه در توصیف تخت جمشید طمع و رقابت و جذابیت آنان برای نگارش هویت و ماهیت نقاط مختلف شرق را نشان می دهد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

شرق شناسی از مهمترین لوازم آشنایی غربیان با جهان غرب است. جدای از اینکه آثاری که در این زمینه به رشته تحریر درآمد، گاهی قضاوتهای نا به جا و نادرستی را در درون خود داشت. عبارات زیر در باب روایت جیمز موریه در توصیف تخت جمشید طمع و رقابت و جذابیت آنان برای نگارش هویت و ماهیت نقاط مختلف شرق را نشان می دهد:

«پانزدهم ژانویه پس از نماز خواندن برای همراهان با شتاب به سوی ویرانه های تخت جمشید شتافتم. تا نکته های از قلم افتاده جهان گردان پیشین را پیدا کرده به خامه آورم. از این رو سفرنامه های شاردن و لوبرن را به دست گرفتم تا بتوانم هر چه از نظر و توجه آنان پنهان مانده است تکمیل کنم. لکن دریافتم که این دو در بسیاری از نکته های مهم با یکدیگر (والبته یکی از آنان با حقیقت) اختلاف دارند. این است که پنداشتم توصیفی کامل از وضع کنونی ویرانه های تخت جمشید بهتر می تواند منور مرا برآورده سازد تا گزارشی نیمه کار و نامربوط که زاده سهوهای دیگران است.»

 

منبع: جیمز موریه، سفرنامه جیمز موریه، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1386، ص 169

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •