اندر حکایت آشنایی ایرانیان با چای

اندر حکایت آشنایی ایرانیان با چای

ابوریحان بیش از هزار سال پیش در کتاب صیدنه از این گیاه یاد کرده است. اما در آن سال ها چای را به عنوان دارو می شناختند، و تا قرن ها بعد در ایران هنوز چای به وجه نوشیدنی متداول امروز مصرف نمی شد....

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

چای که امروزه یکی از نوشیدنی های متداول ایرانیان است، از زمان دوری، یعنی عصر باستان در ایران نبوده است و گیاهی ایرانی نبوده است؛ البته این گیاه در ایران از گذشته شناخته شده بوده و مصارف مختلف و متعددی داشته است:

«.... ایران در قدیم از شرق با دو کشور چین و هندوستان همسایه و همجوار بود و به همین سبب بدیهی است که در تبادلات تجاری دو همسایه با محصولات و کالاهای تولیدی یکدیگر آشنایی پیدا کنند. ابوریحان بیش از هزار سال پیش در کتاب صیدنه از این گیاه یاد کرده است. اما در آن سال ها چای را به عنوان دارو می شناختند، و تا قرن ها بعد در ایران هنوز چای به وجه نوشیدنی متداول امروز مصرف نمی شد.... در کتاب «چای در ایران» آشنایی ایرانیان با چای به سه دوره مجزا تقسیم شده است: 1-از آغاز ورود چای به ایران تا اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم قمری به عنوان دارو. 2-از آغاز قرن یازدهم (صفوی) تا اوایل قرن سیزدهم دوره تحول در مصرف و پذیرفتن چای به عنوان یک نوشیدنی آرامبخش و تفریحی. 3-از آغاز قرن چهاردهم شروع کشت و تولید و گسترش مصرف.»

 

منبع: داریوش شهبازی، برگ هایی از تاریخ تهران، تهران، نشر ثالث، 1390، ص 259-260

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •