چرچیل؛ همراه با کمونیسم علیه فاشیسم

چرچیل؛ همراه با کمونیسم علیه فاشیسم

انگلیسی ها به ذات همیشه با کمونیسم مشکل و مسئله داشته اند. چرا که این رویکرد و مکتب فکری به نوع ضد نظام سرمایه داری بوده است که انگلیسی ها در پاگیری و گسترش آن نقش عمده را دارا بوده اند. با همه این احوال آن زمان که آلمان فاشیستی به عنوان خطر شماره یک دنیا تلقی شد، انگلیسی ها ابایی از همراهی با کمونیسم بر علیه فاشیسم نداشتند . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

انگلیسی ها به ذات همیشه با کمونیسم مشکل و مسئله داشته اند. چرا که این رویکرد و مکتب فکری به نوع ضد نظام سرمایه داری بوده است که انگلیسی ها در پاگیری و گسترش آن نقش عمده را دارا بوده اند. با همه این احوال آن زمان که آلمان فاشیستی به عنوان خطر شماره یک دنیا تلقی شد، انگلیسی ها ابایی از همراهی با کمونیسم بر علیه فاشیسم نداشتند:

«همان روز سر وینستون چرچیل ضمن تقبیح حمله وحشیانه آلمان هیتلری به کشور شوروی تصمیم دولت انگلستان را به شرح ذیل از رادیوی لندن اعلام نمود: ما تصمیم گرفته ایم که هیتلر را نابود کنیم و تمام بقایای رژیم نازی را از بین ببریم. هرگز با هیتلر وارد مذاکره نخواهیم شد و هرگز با او یا یکی از افراد گروهی که او تشکیل داده قرار و پیمان صلح امضاء نخواهیم کرد. هر کس هر ملتی که علیه رژیم نازی بجنگد مورد پشتیبانی ما قرار خواهد گرفت. هر کس و هر ملتی که با هیتلر موافقت کند دشمن ما محسوب می گردد. لذا شکست روسیه شکست ما و شکست آمریکاست و مبارزه ای که هر فرد روسی به خاطر خانه و کاشانه خود  می کند مبارزه ای است که ما اکنون دنبال می کنیم.»

 

منبع: جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، ققنوس، 1385، چاپ هشتم، ص 20 – 21

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •