بلایی که با اصلاحات ارضی بر سر تولیدات کشاورزی آمد

بلایی که با اصلاحات ارضی بر سر تولیدات کشاورزی آمد

اصلاحات ارضی تماما اهدافی سیاسی داشت و آن حفظ حکومت پهلوی در جناح سرمایه داری غرب و جلوگیری از هرگونه انقلاب و حرکت آن به سوی کمونیسم بود و گویی غیر از این به مسئله دیگری توجه نمی شد. از همین رو بود که با وقوع اصلاحات ارضی تولیدات کشاورزی ایران به حداقل ممکن رسید . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

اصلاحات ارضی تماما اهدافی سیاسی داشت و آن حفظ حکومت پهلوی در جناح سرمایه داری غرب و جلوگیری از هرگونه انقلاب و حرکت آن به سوی کمونیسم بود و گویی غیر از این به مسئله دیگری توجه نمی شد. از همین رو بود که با وقوع اصلاحات ارضی تولیدات کشاورزی ایران به حداقل ممکن رسید:

«علیرغم کمک هایی که کشاورزان از طریق شرکت های تعاونی روستائی دریافت می داشتند میزان تولیدات کشاورزی ایران به سرعت سیر نزولی پیمود و این امر به جزء فقدان اطلاعات جدید در امور زراعی ناشی از تکه تکه کردن زمین ها هم بود که روی هم رفته باعث شد اراضی وسیع به صورت واحدهای کوچک غیرقابل استفاده در آید؛ نتیجه اصلاحات ارضی شاه بدانجا کشید که در اواسط دهه 1970 ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به صورت واردکننده مواد قضائی درآمد و همراه با آن به خاطره راکد ماندن کارهای روستائی کشاورزان به سرعت جذب مجتمع های صنعتی و کارخانجاتی شدند که هر روز در اطراف شهرهای بزرگ مثل قارچ از زمین سر در می آوردند.»

 

منبع: مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1368، ص 168-169

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •