هنجار غالب دیدارهای سلطنتی/ کتک کاری رضاخان با رجال دولتی

هنجار غالب دیدارهای سلطنتی/ کتک کاری رضاخان با رجال دولتی

در طول یادداشتها و خاطرات دولتمردان پهلوی اول، موارد زیادی از بدرفتاری و حتی ضرب و شتم و بددهنی رضاخان با رجال دولتی را مشاهده می نماییم. رضاخان روزی چند ساعت عصا به دست راه می رفت و بسیاری از مقامات کشوری ولشگری را را در حال قدم زدن به حضور می پذیرفت . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در طول یادداشتها و خاطرات دولتمردان پهلوی اول، موارد زیادی از بدرفتاری و حتی ضرب و شتم و بددهنی رضاخان با رجال دولتی را مشاهده می نماییم. رضاخان روزی چند ساعت عصا به دست راه می رفت و بسیاری از مقامات کشوری ولشگری را را در حال قدم زدن به حضور می پذیرفت. نخست وزیران و وزیران و امری  ارتش و نمایندگان مجلس و سایر مقامات مملکتی ناچار بودند ضمن حرکت در فاصله کمی از شاه گزارشهای خود را به او بدهند. کمتر اتفاق می افتاد که در یکی از شرفیابی های روزانه کار به فحاشی و کتک کاری نکشد. هیچ مقامی از این تعرض مصون نبود. رضاشاه این عادت زشت را تا آخرین روزهای سلطنت خود هم ترک نکرد که آخرین مورد آن کتک زدن وزیرجنگ و یکی از فرماندهان لشگرها و کندن پاگون آنها در روز نهم شهریور 1320 بود.

منبع:

محمدعلی طلوعی، پدر و پسر ، تهران، نشر علم، 1383، ص 348

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •