نامه ای اعتراضی به وکلای ملت! در روزنامه مجلس

نامه ای اعتراضی به وکلای ملت! در روزنامه مجلس

بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و استقرار نهادهای دمکراتیک نظیر مجلس شورای ملی، بدون شک یکی از اقدامات عاجل و  فوری، تاسیس روزنامه ای جهت انعکاس اخبار روزانه مجلس و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی آن زمانه بود. لذا به عنوان اولین اقدام، روزنامه مجلس به طبع و انتشار رسید.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و استقرار نهادهای دمکراتیک نظیر مجلس شورای ملی، بدون شک یکی از اقدامات عاجل و  فوری، تاسیس روزنامه ای جهت انعکاس اخبار روزانه مجلس و همچنین تحولات سیاسی و اجتماعی آن زمانه بود. لذا به عنوان اولین اقدام، روزنامه مجلس به طبع و انتشار رسید.  از نکات جالب توجه در روزنامه مجلس، علاوه بر سرمقالات سیاسی و اجتماعی،  نامه هایی است که از داخل و خارج می رسیده است. یکی از این نامه ها با عنوان «مکتوب از پاریس» در اعتراض به بی برنامگی در مجلس شورای ملی به چاپ رسیده بود. «هر روزی که مجلس منعقد است، ده مطلب گفتگو شده یکی از آنها به اتمام نمی رسد؛ آن هم چه مطلب که غالب آنها وظیفه این مجلس مقدس نیست. ای وکلای محترم وقت عزیز از دست رفت و شما در خواب و اجانب بیدار و هشیار. شما یک روز وقت پارلمان را صرف این می فرمایید که درخصوص برداشتن یا گذاشتن به زنجیر پسر رحیم خان گفتگو کنید و در همان روز همان وقت دشمنان ما در خصوص آتیه بیچاره ما مذاکره دارند. هیهات هیهات! ای وجودان عزیز و ای مایه های افتخار مملکت تا چند به عوض گفتگوی کشوری و لشگری به مذاکرات نان و گوشت قناعت می نمایید. آخر پالمان برای این گونه مقالات وضع نشده است .» دکتر علی خان نایب معلم مدرسه طبی پاریس

منبع:

غلامرضا فدایی، روزنامه مجلسی؛ اولین روزنامه ملی دوران مشروطیت، فصلنامه گنجینه اسناد، زمستان 1387، شماره 72، ص 37

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •